Category: Farsi

Persian Articles

مصاحبه با منیرو روانی پور

 این مصاحبه در بی سی کانادا -روز جمعه -منتشر شده منیرو روانی‌پور: تا ابد به جنبش سبز معتقدم     سپیده جدیری     مصاحبه با خانم روانی‌پور طبق روال مصاحبه‌های من به صورت کتبی انجام شد. اما این نخستین گفت‌وگوی من در تمام این سال‌ها بود که با نفسی حبس شده، به مانند احساسی […]


رمان‌ها

کنیزوتعداد صفحه: 145 نشر: نیلوفر (1367) اهل غرقتعداد صفحه: 312 نشر: قصه (28 اردیبهشت، 1384)‏ نازلیتعداد صفحه: 104 نشر: قصه (28 اردیبهشت، 1384)‏ سیریا، سیریاتعداد صفحه: 142 نشر: قصه، 1383 افسانه ها و باورهای جنوبتعداد صفحه:102 نشر: نجوا، 1369 کولی کنار آتش تعداد صفحه: 280 نشر: نشر مرکز،1389


ملکه و دختر اقای رئیس جمهور

خبری ازت نیست .سال پیش در پرویدنس  providence داستانی به من دادی ،خواندم  و تند و تیز در باره اش  توی وب لاگ نوشتم .دلخور شدی ؟ بشو .برای اینکه نشانت بدهم ادم باید چقدر به بهتر شدن کارش حساس باشد   ظرف یکی دوماه آینده  وقتی  این سری نوشته ها  تمام شد، داستانی از خودم […]