نعره مستانه، منیرو روانی پور Moniro Ravanipour, San Diego, Nov. 2013

 

 نعره مستانه، داستان خوانی در سن دیاگو

نوامبر 2013، منیرو روانی پور

برای تماشای ویدئو می توانید از لینک زیر استفاده کنید

http://youtu.be/Bls0ds0Lk6Y

1462995_10151744751278639_1559159271_n

 


Comments are closed.